Itix

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Itix zijn de onderstaande modules van ICT~Office Voorwaarden van toepassing. Hierbij wordt de toepasselijkheid van andere inkoop- of andere voorwaarden van de contractspartij van Itix uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen.  De voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Download de voorwaarden hier

Kijk voor meer informatie op www.nederlandict.nl.